Elnökség

Az Elnökség a Választmány munkáját előkészítő és végrehajtó testület.

Elnökség tagjai:

az Elnökség tagjait a szakszervezeti tagok soraiból választják a választási körzetekben a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.

Elnökség állandó meghívottjai:

Az Elnökség feladata és hatásköre:

  1. a Választmány elé kerülő szakmai és szakszervezet-politikai anyagok előkészítése;
  2. a Postás Szakszervezet vezető testületei döntéseinek, állásfoglalásainak, határozatainak érvényesítése;
  3. meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket;
  4. dönt mindazokban a kérdésekben, amelyekre a Választmány felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.
Határozatait egyszerű többséggel hozza.

Elnökség:

1. Tóth Zsuzsanna elnök
Postás Szakszervezet Központja
1406 Budapest, Pf. 14

2. Burján Ildikó alelnök
Postás Szakszervezet Szegedi TSZB
5601 Békéscsaba

3. Gál Zsuzsanna ügyvezető titkár, tagozatvezető
Postás Szakszervezet Budapesti TSZB
1426 Budapest, Pf. 189

4. Mazák Viktória Erzsébet ügyvezető titkár, tagozatvezető
Postás Szakszervezet Debreceni SZSZT
4015 Debrecen, Pf. 34

5. Burján Ildikó alelnök, ügyvezető titkár
Postás Szakszervezet Miskolci TTT
3501 Miskolc, Pf. 313

6. Kiss Antal ügyvezető titkár
Postás Szakszervezet Soproni TTT
9401 Sopron, Pf. 1

7. Dr. Nemes Sándor ügyvezető titkár
Postás Szakszervezet Szegedi TSZB
6701 Szeged, Pf. 800

8. Torma Cecília alapszervezeti titkár
Önálló Alapszervezetek
1947 Budapest

9. Farkas Ilona (Zalaegerszeg) ügyvezető titkár
Postás Szakszervezet Pécsi TSZB
7601 Pécs, Pf. 58

Aktualizálva: 2021.01.09.