Tagozatok

Az azonos szakmájú, foglalkozású szakszervezeti tagok szervezetei, tevékenységük az adott foglalkozási kör sajátos érdekeinek feltárására és megjelenítésére szolgál.

Új tagozat létrehozásáról az elnökség előterjesztése alapján a Választmány határoz.

A szakmai tagozatok részvételét a döntéshozó testületekben, különösen a Választmányban legalább egy-egy fővel biztosítani kell.

Tagozat hozható létre az ifjúság, nők, illetve a nyugdíjasok sajátos érdekeinek képviseletére is. Tagozat hozható létre a médialogisztika területén és mindazon vállalkozásoknál – taglétszámtól függetlenül –, amelyeknél a munkáltató tevékenységi körében (TEÁOR alapján) az 53. Postai, futárpostai tevékenység szerepel.

A tagozatok önállóan alakítják ki saját Szervezeti és Működési Szabályzatukat, – amelynek összhangban kell lenni a Postás Szakszervezet Alapszabályával, Szervezeti és Működési Szabályzatával – határozzák meg szervezeti felépítésüket.

Ha a tagozat megválasztott vezetője nem függetlenített szakszervezeti tisztségviselő, a folyamatos működés biztosítása az alelnök feladata.

A tagozatok a működésükhöz rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel éves felhasználási terv alapján gazdálkodnak. A tagozatok évente egy alkalommal beszámolnak a Választmány előtt a végzett munkáról.

A Postás Szakszervezet tagozatai:

Aktualizálva: 2019.04.12.