Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kilenc tagját és kettő póttagját a küldöttgyűlés választja öt évre. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság alakuló ülésén egyszerű többséggel elnököt választ. Munkáját saját ügyrendje alapján végzi. A testület pénzügyi, gazdasági hozzáértéssel, szakismerettel rendelkező tagokból áll.

Tagjai nem lehetnek az ellenőrzési területen működő szakszervezeti választott testületeknek a tagjai, és nem állhatnak szakszervezettel munkaviszonyban.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jog- és hatásköre:

Aktualizálva: 2015.11.22.