Hírek

[ 2022-03-10 ] Fontosak a munkavállalói ismeretek? Avagy: a főnöknek mindig igaza van? (Sajtóközlemény)

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a „Munkavállalói ismeretek fiatalok részére” elnevezésű, GINOP-5.3.5-18-2020-00160 azonosítószámú projekt keretében keresi a választ arra, hogy szükséges-e fiatalok, pályakezdők, aktív munkavállalók részére munkajogi – munkavállalói ismeretekről szóló tájékoztatókat tartani és tájékoztató anyagot készíteni.

A projekt a „postai, futárpostai tevékenység” ágazatra szóló „munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére” témában, a postai ágazatban valósul meg.
A témaválasztás elsődleges oka az ágazatot is érintő munkaerőhiány, a fluktuáció, a munkavállalók tájékozatlansága, a munkafolyamatok gördülékenységének elősegítése. A LIGA Szakszervezetek a projekt megvalósításával a munkaerőpiacra belépő fiatalokat, az érdekképviseleti szervezeteket és a munkáltatókat kívánja segíteni, támogatni. A program fontos célja, hogy a célcsoport tagjai jól képzett, a kihívások szakszerű kezelésére megfelelően felkészített, munkavállalói ismeretek birtokában lévő munkavállalókká váljanak.

Annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára első körben – a kutatási tevékenységek keretében – felmértük a tanulók, fiatalok, munkába belépők, ágazatban dolgozók tudását a munkavállalói ismeretek témakörben online kérdőív formájában. A kérdőívet közel 250 fő töltötte ki, melynek több mint a fele már korábban találkozott valamilyen formában munkavállalói ismeretek tananyaggal/tájékoztató anyaggal (pl: iskolai rendszerben, OKJ képzésen, workshopon, tréningen…stb.) és a válaszadók többségében egyetértenek abban, hogy szükséges a munkavállalói ismeretek oktatása, tájékoztatók megtartása. A kutatási eredményekről szóló elemzés és tanulmány külön cikk keretében kerül megjelenésre a következő hetekben.

A tudásszint vizsgálatával, a mostani gyakorlatok, javaslatok feltérképezésével kívánunk képet kapni a jelenlegi állapotról, annak érdekében, hogy a jó gyakorlatok és a problémás területek beazonosítása után egy funkcionális és hasznos tájékoztató anyagot hozzunk létre. A tájékoztató anyagban a tervezettek szerint azok a témák kerülnek kidolgozásra, mely területek hiányosságaira a kutatás tudásszint vizsgálata rávilágított, továbbá azok, amelyek segítik a fiatalok munkaerő-piacra való belépését, valamint a már bent lévő munkavállalóknak is hasznos információt nyújthatnak munkajogi kérdésekben.

A projekt keretében elkészülő elemzések, szakmai anyagok a projekt aloldalon (https://liganet.hu/p1317-munkavallaloi-ismeretek-fiataloknak.html) kerülnek megjelentetésre.