Üzemi tanács választás 2021. június 14-17.

Mit csinál az üzemi tanács?

1993 óta választhatnak a dolgozók üzemi tanácsot (továbbiakban ÜT) hazánkban, így a Magyar Postánál is. A munka világába újonnan érkezők részéről azonban gyakran felmerül a fenti kérdés. Meg az is, hogy mi a különbség, illetve hasonlóság a szakszervezet meg az ÜT között. A hasonlóság az, hogy mindkettő a munkavállalók érdekvédelmi-érdekképviseleti szervezete. A feladatok azonban megoszlanak közöttük.

A szakszervezet fő feladatai: bértárgyalás, kollektív szerződés (ksz) kötés, érdekvédelem.

Az ÜT fő feladatai:

Ezekben a témákban tehát a munkáltató nem dönthet az ÜT megkérdezése nélkül. Vagy közösen dönthet az ÜT-vel, vagy a véleményét előzetesen ki kell kérnie. Ezért is nevezik az ÜT jogosítványait részvételi jogoknak.

Az ÜT-t öt évente választják, és az idén ismét esedékes a Magyar Postánál az ÜT választás. Ezért az ÜT feladatait ismertetjük ezúttal részletesebben.

A jóléti-szociális célokra fordítható összeg nagyságát évente a szakszervezet(ek) és a munkáltató bértárgyaláson kötött megállapodása határozza meg. Ezen összeg felhasználásáról az ÜT a munkáltatóval együtt, közösen dönthet. Ennek érdekében megalkotják közösen a jóléti célú szabályzatokat (pl. segélyezési, lakáskölcsön, Választható Béren Kívüli Juttatások [továbbiakban VBKJ] stb.).

A szociális-, a rendkívüli- és az elemi kár miatti segélyek, az albérleti támogatások, valamint a feltételektől némileg eltérő lakáskölcsön kérelmekről és lakásfelújítási kérelmekről az egyéni elbírálás során is közösen dönt az ÜT a munkáltatóval, a nevek ismerete nélkül, az esetleírás alapján.

Szintén közösen dönt az ÜT és a munkáltató a postahelyek jóléti jellegű rendezvényeire esetileg igényelt támogatási összegekről, a benyújtott kérelmek alapján.

A VBKJ elemeinek meghatározása az ÜT egy másik fontos joga és feladata. Évente a munkáltatóval közösen állapítjuk meg az adott évre mely elemekből lehet választani a törvényi lehetőségek keretei között. (Pl. Szép kártya, egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár stb.)

A törvényi változások és a munkáltató postai üdülőkkel kapcsolatos döntése után is az ÜT továbbra is együttműködik a munkáltatóval és a Postakürt Alapítvánnyal a postai dolgozók üdülési támogatásának megvalósításában.

Az elvégzett munkánkról félévente beszámolunk a PostaWeben (Munkavállalói tájékoztató -> Üzemi Tanács -> Hírek események). Kérlek, olvasd a részletes tájékoztatóinkat!

Kérjük, az idén is válaszd a Postás Szakszervezet (PSZ) 13 jelöltjét az ÜT-be! Amit ígérhetünk: megbízhatóság és szakértelem.

Dr. Nemes Sándor ÜT elnök

Bemutatkoznak a Postás Szakszervezet jelöltjei

A jelöltek többsége már több ciklusban elkötelezett, felelősségteljes munkával bizonyították rátermettségüket, megszolgálva az előlegezett bizalmat. Adjuk meg ezt a bizalmat az új jelölteknek is!
Éljetek jogotokkal, vegyetek részt a voksoláson! Legyen érvényes és eredményes a választás!
Kérjük, adjátok szavazatotokat a Postás Szakszervezet jelöltjeire a név előtti sorszámot keresve és ikszelve a szavazólapon!

9. Burján Ildikó

„A jövő nem egyszerűen megtörténik: meg kell teremteni.”
(Will és Ariel Durant)

A postaforgalmi szakközépiskola elvégzése óta dolgozom a Magyar Postánál. A szakmai igényesség és fejlődés mindig fontos volt számomra, ezért 2008-ban elvégeztem a Tiszti tanfolyam belső moduljait, majd 2010-ben ECDL vizsgát tettem. 2009-ben felsőfokú végzettséget szereztem a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai karán. 2011-ben személyügyi gazdálkodó vizsgát tettem. A Postás Szakszervezet tagja vagyok munkaviszonyom kezdete óta. 1996-tól Békéscsaba KSZB gazdasági felelőse voltam, jelenleg negyedik ciklusban látom el ugyanitt a titkári feladatokat, tagja vagyok a Választmánynak is.2015-ben és 2020-ban is a PSZ alelnökévé választott a küldöttgyűlés. 2020-ban a Miskolci Titkárok Területi Tanácsa ügyvezető titkári feladatait is ellátom. Először a 2012-es választáson kerültem be az üzemi tanács tagjai sorába, ahol a továbbiakban is az alelnöki feladataim között kiemelt fontosságú foglalkoztatási és bérpolitikai területen szerzett tapasztalataimat szeretném hasznosítani.

12. Csizmadia Márta

„Nem mindig lehet megtenni amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.”
(Bethlen Gábor)

A postaforgalmi szakközépiskola elvégzése után, 1991-től dolgozom a Magyar Postánál. Győrben hivatali helyettesként kezdtem, majd 1995-től, a postatiszti tanfolyam elvégzése után munkaügyi ügyintézőként dolgoztam. A munkámhoz szükséges OKJ tanfolyamokat elvégeztem. Ezen időszak alatt is fontosnak tartottam a részvételt a szakma területén, folyamatosan nyomon követtem a technológiai változásokat, részt vettem IPH és PDA kezelés bevezetésének folyamatában oktatóként és helyszíni támogatóként.
Évek óta gazdasági felelősként segítem a KSZB munkáját, tagja vagyok az Informatikai és Irányítás-igazgatási Tagozatnak is. Jelenleg postahelyi üzemeltetési csoportvezetőként dolgozom. Szervezés, segítségnyújtás, problémamegoldás jellemzi a mindennapjaimat. A közösségért végzett munkám elismerésének tekintem, hogy több alkalommal felkértek és megválasztottak az Üzemi Tanács tagjának. Bízom benne, hogy továbbra is képviselhetem a munkavállalókat, eddigi tapasztalataimmal segíthetem a közös célért végzett munkát.

15. Demeter-Bátor Éva

„Az egyetlen mód, hogy a jövőn változtass, ha a jelennel kezded.”

A postaforgalmi szakközépiskola elvégzése után Jászberény 1 Postán kezdtem dolgozni, ahol hivatali helyettesként szinte minden területen kamatoztathattam tudásomat. Néhány év múlva általános ügyintézői és munkaügyi feladatok ellátására kaptam megbízást, majd elvégeztem a tiszti tanfolyamot. 2002-től egy kft.-nél voltam pénzügyi munkatárs, mellette főiskolai diplomát szereztem gazdasági mérnök szakon. 2007-ben, GYES mellett kezdtem ismét a postán dolgozni munkaügyi ügyintézőként és elvégeztem a személyügyi referensképzést. Jelenleg is Jászberény 1 Postán dolgozom HR generalista munkakörben. Postai pályám alatt mindig a szakszervezet tagja voltam, 2009 óta a Jászberényi KSZB titkára vagyok. 2011-ben és 2016-ban is üzemi tanács tagjává választottak a debreceni területen. Bízom benne, hogy továbbra is képviselhetem közösségünket a közös célok eléréséért folytatott munkában.

17. Dr. Nemes Sándor

„Senki sem várhatja csak másoktól sorsának jobbra fordítását.”

1987-ben végeztem Szegeden a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. Munkába lépésem óta szakszervezeti tag vagyok. 30. éve dolgozom a Magyar Postánál, azóta a Postás Szakszervezet tagja, és a Szegedi Területi Szakszervezeti Bizottság mellett működő jogsegélyszolgálat vezetője. 1995-től a PSZ Etikai Bizottságának tagja vagyok, 2011-től 2013-ig a Kollektív Szerződés Bizottság tárgyalódelegációjának vezetője voltam. 2010-ben a Szegedi TSZB titkárának választottak. A kezdetektől felkért szakértőként támogattam az üzemi tanács munkáját, két ciklusban pedig a kelet-magyarországi választási bizottság elnökeként dolgoztam. 2011-ben a Szegedi Területi Igazgatóság Üzemi Tanácsa tagjának és elnökének, 2012-ben az egyszintű üzemi tanács tagjának, majd 2013-ban elnökének választottak meg és 2016-ban újraválasztottak. Harminc év alatt felhalmozott tapasztalataimat továbbra is a postás dolgozók javára szeretném kamatoztatni.

18. Farkas Ilona

„Boldog és bölcs, aki ezzel ébred: ma jobb akarok lenni, mint tegnap voltam.”

1986-ban végeztem Vasváron a Béri Balogh Ádám Postaforgalmi Szakközépiskolában. Postai pályámat Zalaszentiván posta vezetőjeként kezdtem, melyet 23 éven keresztül láttam el. A 2009 decemberi postapartneri hálózat átalakítása, illetve kiszervezése miatt váltottam. 2010. május 31-ig a Zalaegerszeg 2. postán beosztottként dolgoztam. 2010. június 1-től megbízást kaptam Egervár posta vezetésére, melyet 2016. május 31-ig láttam el.
Munkába állásomkor beléptem a Postás Szakszervezetbe. 1995-től alapszervezeti titkára vagyok a Zalaegerszeg KSZB-nek. 2016 áprilisában megválasztottak a Pécsi TSZB ügyvezető titkárának. 2020 októberében a területi alapszervezeti titkárok újból megerősítettek ebben a tisztségemben. Tagja vagyok a Postás Szakszervezet Elnökségének, Választmányának és a Küldöttgyűlésnek.
Az üzemitanács-választáson a Postás Szakszervezet jelöltjeként indulok. Célom, hogy az eddig megszerzett tudásomat, ismereteimet, tapasztalataimat hatékonyan hasznosítsam és fő célom az üzemi tanács tagjaként a postások anyagi megbecsülésének, megfizetettségének és a munkakörülményeinek javítása.

20. Gál Zsuzsanna

„Az vagy, amit teszel. Tegyünk együtt egymásért!”

Érettségi után kezdtem dolgozni a Posta HELIR külföldi hírlap osztályán, majd a Budapest 4 Postán egyesített felvevő, rovatoló, hivatali kézbesítő, később gazdász munkaköröket töltöttem be. 2009-ben a Pesti Levélcentrumban, 2010-től a Budapest 8 Postán dolgoztam postanetesként, ügyfélszolgálati, munkaügyi ügyintézőként. 1989 óta vagyok szakszervezeti tag, 2004-ben a Budapesti TSZB PEB elnökévé, 2005-ben alapszervi titkárrá és a PSZ PEB tagjává választottak. 2015 szeptemberétől vezetem az Esélyegyenlőségi tagozat munkáját, és ez év novemberében választottak meg a Budapesti TSZB titkárává is. 2006-tól két cikluson át voltam tagja a területi üzemi tanácsnak, a második ciklusban a KÜT-nek is, 2016-ban az egyszintű üzemi tanács tagjává is megválasztottak. Számos szakmai és érdekképviseleti képzésen vettem részt. Legfőbb kötelességemnek tekintem, hogy megteremtsük azt a lehetőséget, hogy a munkavállalók a képességeiknek legmegfelelőbb munkát láthassák el szabályosan az annak megfelelő bérrel és ehhez a lehető legtöbb segítséget meg is kapják.

27. Iker László

„Mindenkinek hatalma van megváltoztatni a világot.”
(Bella Thorne)

1989-ben kezdtem a Szombathely 1 Postán, mint hírlapkézbesítő, 1993-tól egyesített kézbesítőként dolgoztam. 1996-ban kerültem a Szombathelyi Garázs állományába, mint gépkocsivezető. 2001 és 2003 között beteg kollégámat helyettesítve, majd 2008-tól véglegesítve diszpécserként dolgozom. Folyamatosan részt vettem a társaság által szervezett különböző tanfolyamokon. A Postás Szakszervezetnek 1989 óta vagyok tagja. 2005-ben választottak meg a Szombathelyi Garázs alapszervezeti titkárának. 2012 óta a Szállítási Tagozat tagozatvezető-helyettese voltam, jelenleg jogutódja, a Logisztikai Tagozat vezetője vagyok. Érdekvédelmi munkámban nagy hasznát látom a postai területen szerzett sokrétű tapasztalataimnak, valamint annak, hogy egykor gépkocsivezetőként a cég nagyon sok telephelyének munkájára, munkakörülményeire rálátásom volt. 2016-ban választottak meg az egyszintű üzemi tanács tagjává, ahol munkám során nagymértékben támaszkodtam ezekre az ismeretekre is.

31. Királyné Csonka Mária

„Ember lenni mindég, minden körülményben”

Királyné Csonka Mária vagyok, 1974. március 15-én születtem Salgótarjánban. A postai közép- és felsőfokú végzettségemet nappali tagozaton végeztem. A gimnáziumi érettségi után helyezkedtem el a postán („ideiglenesen”) rendszeres helyettesként. Ebben a munkakörben egy évig dolgoztam, majd utána a Salgótarján 1-es postára kerültem, ahol azóta is dolgozom. Több munkaköröm volt az évek során többek között nagybani értékcikkárus, helyi ellenőr, banki ügyintéző és értékesítési csoportvezető, utóbbiban dolgozom ma is. Nógrádmegyerben élek családommal, 25 éve férjnél vagyok két egyetemista lányunk van. A munkám mellett a negyedik ciklust kezdtem idén alapszervezeti titkárként. Igyekszem mindenkinek segíteni a munkám során és a magánéletben is. Ezért is választottam mottóként Arany Jánostól a fenti idézetet.

32. Kiss Antal

„Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban.”
(Agatha Christie)

1992-től dolgozom a Magyar Postánál, szakirányú felsőfokú gazdasági informatikus végzettségemet informatikai területen hasznosítottam. 2004-től munkavédelmi képviselőként és a KMB tagjaként majd alelnökeként, 2012-től elnökeként és a Paritásos Testület társelnökeként dolgozom. Az érdekvédelmi munkához munkavédelmi technikusi képzettségem biztosít szilárd alapot. A Postás Szakszervezetnek munkába állásom óta tagja vagyok. Több cikluson keresztül alapszervi titkárként vezettem a soproni Igazgatósági SZB munkáját. 2013-ban a Soproni Területi Titkárok Tanácsa középszervi titkárrá választott. 1994 és 2003 között már dolgoztam a területi üzemi tanácsban, így ez a tevékenység nem volt idegen számomra, amikor 2016-ban az egyszintű üzemi tanács tagjaként szavaztak nekem bizalmat a munkavállalók. Az érdekképviselői munka lényegét a korrekt, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolatokban látom, és amennyiben újra bizalmat kapok, a munkavállalók érdekeit továbbra is ennek szellemében kívánom képviselni.

36. Kővári László

„Többnyire nem az első lépés a legnehezebb, de gyakran az a legnagyobb.”
(Joshua Wolf Shenk)

1987 szeptemberében kezdtem dolgozni a Székesfehérvár 2. Postán, a kézbesítő osztályon, ahol 2018. október 1-ig voltam. Azóta a Székesfehérvári Logisztikai Üzemben dolgozom, mint minőség ellenőrzési ügyintéző. Postai munkaviszonyom kezdete, 1987 óta a Postás Szakszervezet tagja vagyok. A megszavazott bizalmat követően 2008-ban lettem alapszervezeti titkár és a Postás Szakszervezet választmányának tagja. Majd a 2016-os választások után az üzemi tanácsban is próbálom hasznosítani a szakmai tapasztalataimat, illetve a dolgozók véleményét továbbítani a munkáltató felé. A következő ciklusban szeretném folytatni a megkezdett munkát.

41. Mazák Viktória Erzsébet

„Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad a kettő közül, nem teljes az élet.”
(Szabó Magda)

A postaforgalmi szakközépiskola elvégzése után, 1993-ban álltam munkába a Magyar Postánál. Debrecen 15 és Debrecen 1 Postán több munkakörben is dolgoztam, voltam egyesített felvevő, pénzfelvevő-kifizető, főpénztári ügyintéző, majd 1999-ben a Debreceni Igazgatóság Ellenőrzési Osztályán hiánylati munkatársként, később területi biztosként tevékenykedtem. 2001-ben személyügyi szervezőként diplomát, 2011-ben személyügyi-emberi erőforrás, menedzser-szakértő, munkaügyi kapcsolatok szakirányú másoddiplomát szereztem. Jelenleg a Debreceni Egyetem Szociálpolitika szakos hallgatója vagyok, foglalkoztatáspolitika szakirányon. A szakszervezetnek munkába állásom óta tagja vagyok. A debreceni igazgatósági alapszervezet titkára voltam 2005-től 2012 januárjáig, ekkor a Debreceni SZSZT titkárává választottak. A közösségi munkában a legfontosabbnak a felelősségteljes gondolkodást, kitartást, a pozitív hozzáállást tartom. 2016-ban választottak először az üzemi tanács tagjává, amelynek munkájában Igazi csapatjátékosként szeretnék részt venni a továbbiakban is.

52. Torma Cecília

„A boldog ember boldogságot sugároz a világba, és ez az egyik legfőbb jó. Ezzel lehet igazán segíteni.”
(Schäffer Erzsébet)

A postaforgalmi szakközépiskola elvégzése után, 1992-ben Sopron 1 Postán kezdtem, mint felvevő, majd a pénzforgalmat kivéve minden területen dolgoztam. 1995/96-ban végeztem el a Postatiszti tanfolyamot. Ezt követően Budapesten, a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodában voltam ügyintéző. 1997-től irodavezető, szállítási ügyintéző, raktározási csoportvezető, logisztikai minőségellenőrzési munkatárs. Pár évig a Hírlap Igazgatóságon minőségirányítási és környezetirányítási referensi feladatok ellátása mellett minőségellenőrzési ügyintézőként dolgozom. Jelenleg a Hírlap Logisztikai Üzem minőségügyi megbízottjaként látom el az említett feladatokat. 1992-től vagyok szakszervezeti tag, 1999-től hírlapüzemi bizalmi, 2011-től a feldolgozási tagozat gazdasági felelőse, 2012-től a Hírlap Önálló Alapszervezet titkára, választmányi tagja, valamint a küldöttgyűlés tagja. 2016-ban szavaztak számomra először bizalmat az üzemi tanácsba. 2011-től nevelem egyedül lányomat, valamint egyéb események folytán érzékenyebben tudom kezelni minden hozzám forduló munkatársaim családi, szociális és társadalmi problémáit.

53. Tóth Zsuzsanna

„A múlt tapasztalat, a jelen cselekvés, a jövőt formáljuk...”

A postaforgalmi szakközépiskola elvégzése után 1986-tól 2011-ig dolgoztam Székesfehérvár 2 Postán. Voltam hírlapárus-elszámoló, hírlap és külföldi lapok példányszám összeállítója, minőségellenőrzési ügyintéző és előadó, gazdászati előadó, végül kézbesítőosztály-vezető. 1991-ben postaforgalmi tiszti tanfolyamot végeztem, 2004-ben az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán szereztem diplomát. Lakóhelyemen három ciklusban voltam önkormányzati képviselő. 1986-ban léptem be a PSZ tagjai közé. 2006-tól 2011-ig a Kézbesítő Tagozat munkáját vezettem, 2011-ben a Postás Szakszervezet elnökévé választottak, majd a 2015-ös és 2020-as küldöttgyűlés is megerősített tisztségemben. 2012 óta veszek részt az üzemi tanács munkájában, és az eltelt idő megerősített abban, hogy a mindennapok kihívásainak eleget téve megfelelni ezeknek a feladatoknak óriási felelősség és megtiszteltetés.

Aktualizálva: 2021.06.02.